Ֆինանսական գրագիտություն

Ապահովագրություն․ անհրաժեշտություն, թե՞ փողերի վատնում․ Ֆինանսական գրագիտություն

Ապահովագրություն, որոշակի վճարի դիմաց ռիսկի փոխանցում մի սուբյեկտից մեկ այլ սուբյեկտի։ Ռիսկի կառավարման տեսակ է։ Ապահովագրության է ենթակա այն կանխատեսելի (անորոշ) ռիսկը, որի տեղի ունենալը կարող է լինել պատահական և ոչ անխուսափելի։

Համաձայն “Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է իրականացվել կամավոր և պարտադիր ապահովագրություն։ Ընդ որում պարտադիր ապահովագրության դեպքերը, կարգը և պայմանները սահմանվում են առանձին օրենքով (տես օրինակ՝ ԱՊՊԱ մասին օրենքը)։

Ապահովագրությունը աշխարհում վաղուց ընդունված կարգ է։ Ապահովագրում են կյանքը, բնականարանը, առողջությունը, մեքենան, այլ թանկարժեք իրեր:

Ցուցադրել ավելի
Back to top button