Լուրեր

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում կիրականացվի շուրջ 200 կրթամշակութային ծրագիր

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում տարվա ընթացքում իրականացվում են բազմաբովանդակ ծրագրեր. տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ մասնակցում են շուրջ 200 կրթական, մշակութային ծրագրերի ևմիջոցառումների:

Կրթամշակութային ծրագրերի հիմնական նպատակն է արժևորել գիրքն ու ընթերցանությունը, նպաստել ընթերցելու մշակույթի ձևավորմանն ու զարգացմանը, նպաստել գիրքը՝ որպես մշակութային արժեք և մտավոր զարգացման միջոց դիտարկելու գիտակցմանը:

Գրադարանի միջոցառումների շարքում հատկանշական է առանձնացնել ավանդաբար անցկացվող «Գրքի և երաժշտության շաբաթ», «Ազգային գրադարանային շաբաթ», «Արևմտահայ գրականության միամսյակ», «Գիրք նվիրելու օր», «Մայրենի լեզվի միջազգային օր», «Մանկապատանեկան գրքի երևանյան ցուցահանդես-տոնավաճառ», «Գրադարանավարի օր», «Մանկական գրքի միջազգային օր», «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր» ծրագրերը: Դրանց շրջանակում իրականացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում՝ գրքի ընթերցում-քննարկումներ, հեղինակների հետ հանդիպումներ, վարպետության դասեր, գրքային ցուցահանդեսներ, թատերական և տիկնիկային ներկայացումներ՝ գրադարանի թատերական խմբակի սաների մասնակցությամբ, նկարչական ցուցահանդեսներ, տարվա հոբելյարներին նվիրված միջոցառումներ և այլն:

Գրադարանի կրթական ծրագրերի շարքում հատկանշական է առանձնացնել հետևյալ ծրագրերը՝

«Ամառային, աշնանային, գարնանային ճամբարներ» 

Նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաների համար, այդ թվում՝ խոցելի խմբի երեխաների համար: Այս ծրագրի շրջանակում կազմակերպվում են հետաքրքիր, ուսուցողական, կրթական և մշակութային պարապմունքներ, ճանաչողական այցեր թանգարաններ, թատրոններ, ցուցահանդեսներ և Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր: Ծրագրի նպատակն է երեխաների ամառային հանգստի, հետաքրքրաշարժ ու բազմակողմանի ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը:

«Գրքի ճամբար մարզերի երեխաների համար»

Նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում իրականացվում են գրքի ընթերցում–քննարկումներ, գրքի նկարազարդում, վարպետության դաս, գրքախաղ, մշակութային այցեր և այլ հետաքրքիր ու բազմակողմանի կրթամշակութային միջոցառումներ: «Գրքի ճամբար» մարզերի երեխաների համար ծրագրի նպատակն է նպաստել մանկապատանեկան ընթերցանության մշակույթի համաչափ զարգացմանը ՀՀ ողջ տարածքում, մասնավորապես՝ սահմանամերձ բնակավայրերում: 

«Հայրենագիտություն»

Նախատեսված է 7-18 տարեկան երեխաների և պատանիների համար: Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում են մեր հայրենիքի տեսարժան վայրերն ու պատմությունը: Հայրենաճանաչությանը միտված ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել նախադրյալներ կայացող սերնդի արժեքային համակարգի հարստացման, հայրենի պատմության ու դարավոր մշակույթի հանրահռչակման համար: 

«Խնկո Ապոր թանգարանը գրադարանում»

Նախատեսված է 5-12 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրում ներկայացվում է Խնկո Ապոր կյանքը, ստեղծագործությունները և տիկնիկային բեմականացում նրա առակների հիման վրա: Նպատակն է ծանոթացնել Խնկո Ապոր կյանքին և ստեղծագործական կենսագրությանը:

«Մեծանում եմ ընթերցող»

Նախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար: Ծրագիրը ներառում է հեքիաթապատում, հեքիաթի նկարազարդում, զարգացնող խաղեր: Նպատակն է երեխաների մեջ ձևավորել ընթերցելու մշակույթը վաղ տարիքից:

«Գրադարանախաղ» 

Նախատեսված է 5-12 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում այցելուները խաղում են գրադարանի հեղինակային գրական, երաժշտական խաղերը: Նպատակն է խաղերի միջոցով երեխաներին ծանոթացնել հայ և օտարազգի գրականությանն ու երաժշտության ժառանգությանը:

«Ստվերում հեքիաթի հերոսներն են» 

Նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի ընթացքում երեխաները ծանոթանում են ստվերների թատրոնի պատմությանը՝ երբ է ստեղծվել, որտեղ, ինչ զարգացման փուլեր է անցել և այլն: Սովորում են ինքնուրույն պատրաստել փոքրիկ ընտանեկան ստվերների թատրոն, ապա սիրելի հեքիաթի հերոսների հարթապատկերների շնորհիվ ստվերում ներկայացնում են հեքիաթը: Ծրագրի նպատակն է երեխաներին ծանոթացնել թատրոնի այս տեսակին, ինչպես նաև նպաստել երեխաների երևակայության զարգացմանը:

«Հեքիաթի ստեղծման վարպետության դաս»

Նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաների համար: Վարպետության դասի ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվում է՝ ինչպես ստեղծել հեքիաթ, ինչից սկսել, ինչպես կառուցել սյուժեն և այն զարգացնել: Այս հարցերի պատասխաններն ունենալուց հետո մասնակիցները ստեղծում ենհերոսներ և զարգացնում պատմություն՝փոքր խմբերով: Ծրագրի նպատակն է երեխաների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն ու զարգացումը: 

«Հեքիաթի նկարազարդման վարպետության դաս»

Նախատեսված է 3-12 տարեկան երեխաների համար: Վարպետության դասի ընթացքում երեխաների հետ ընթերցվում են հեքիաթներ, որոնք նկարազարդում և ներկայացնում են իրենց մատուցմամբ: Ծրագրի նպատակն է երեխաների ստեղծագործ մտքի և երևակայության զարգացումը: 

«Մերօրյա պատանի գիտնականները»

Նախատեսված է 10-18 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում են աշխարհի պատանի գիտնականները, որոնց օրինակը կարող է վարակիչ լինել և նպաստել հայ պատանիների ներուժի բացահայտմանը, ոգեշնչմանն ու խրախուսմանը:

«Ուզում եմ իմանալ»

Ծրագիրը նախատեսված է 6-13 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի ընթացքում տրվում են բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ՝ աշխարհում ամեն ինչի մասին, որոնք երեխաներին ներկայացվում են գրքերի միջոցով: Ծրագրի նպատակն է երեխաների շրջանում ձևավորել գրքից ինֆորմացիա ստանալու մշակույթ, որն իր հերթին նախադրյալներ կստեղծի վերջիններիս հուզող հարցերի պատասխանները փնտրել և գտնել գրքերում՝ ավելի մոտենալով գրքին և ընթերցանությանը:

«Աշխարհի շուրջ»

Նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում են աշխարհի տարբեր երկրների մշակույթը, պատմությունը, ավանդույթներն ու տեսարժան վայրերը: Ծրագրի նպատակն է ծանոթացնել տարբեր ազգերի պատմությանը, մշակույթին, ավանդույթներին:

«Ճիշտ և սխալ» 

Նախատեսված է բոլոր տարիքային խմբերի համար: Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում են հայերենում հաճախ հանդիպող լեզվական և ուղղագրական սխալները և դրանց գրության ճիշտ ձևերը: Ծրագրի նպատակն է մայրենի լեզվի պահպանությունը, տարածված սխալների շտկումը և ճիշտ ձևերի կիրառումը:

Հայտնագործությունների պատմություններ

Նախատեսված է 6-16 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում ներկայացվում են տարբեր հայտնագործությունների պատմություններ: Նպատակն է երեխաների բազմակողմանի զարգացումը ոչ ֆորմալ կրթական դասի միջոցով:

«Երաժշտության գույներ» 

Նախատեսված է 6-16 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում մասնակիցներին ներկայացվում են հայ և օտարազգի կոմպոզիտորներ, ստեղծագործություններ, երաժշտական գործիքներ: Խորագրի ներքո իրականացվում է նաև «Երաժշտությունը կերպարվեստում» ծրագիրը, որի ընթացքում մասնակիցները ունկնդրում և նկարում են ներկայացված կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից դրվագներ: Ծրագրի նպատակն է երեխաների երաժշտական ճաշակի ձևավորումը, արվեստի այս ճյուղի բազային գիտելիքների ձեռքբերումը:

«Իմ մասնագիտությունը…»

Նախատեսված է 10-16 տարեկան երեխաների համար: Ծրագիրը ներկայացնում է հանդիպումների շարք տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց հետ: Նպատակն է նպաստել պատանիների մասնագիտական կողմնորոշմանը:

«Նշանավոր հայեր» 

Նախատեսված է 10-16 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի նպատակն է ներկայացնել նշանավոր հայերին ու նրանց ունեցած ավանդը տարբեր ոլորտներում:

«Սովորում ենք բարբառներ»

Նախատեսված է տարբեր տարիքի դպրոցականների համար: Ծրագիրը ներկայացնում է լեզվական խաղերի, հայերենի տարբեր բարբառներով բարձրաձայն ընթերցանության, հեքիաթապատումների շարք, որը նոր սերնդին հասանելի և ըմբռնելի ներկայացնում է բարբառների բառային ու հնչյունական առանձնահատկությունները:Ծրագիրը նպատակ ունի ծանոթացնել հայերենի բարբառներին, բանահյուսության միջոցով հասանելի դարձնել տվյալ տարածքի բարբառը, ընթերցողների շրջանում հետաքրքրություն առաջացնել հայերենի բարբառների նկատմամբ:

«Հեքիաթի դեսպաններ»

Նախատեսված է 6-13 տարեկան երեխաների համար: Ծրագրի շրջանակում հեքիաթներ են կարդում ՀՀ-ում տարբեր երկրների հավատարմագրված դեսպաններ, դեսպանատան ներկայացուցիչներ՝յուրաքանչյուրն իր մայրենի լեզվով: Ծրագրի նպատակն է ստեղծել միջմշակութային կապեր, մասնակիցներին ծանոթացնել այլ երկրների գրականությանը, գրողներին, կենցաղին, զարգացնել և բարելավել լեզվի իմացությունը լեզվակրի հետ հանդիպումների և քննարկումների միջոցով: 

Ցուցադրել ավելի
Back to top button